Эрхэм зорилго ба алсын хараа

Oakridge Эрхэм зорилго:  Амжилтын зөрүүг арилгаж, бүх оюутнууд аз жаргалтай, эрүүл чийрэг, хичээл зүтгэлтэй оюутан залуусыг сурч байна.

Oakridge Алсын хараа: Зорилтот заах замаар хүүхэд бүр насан туршдаа суралцаж, шүүмжлэлтэй, дэлхийн сэтгэгч байх болно.