Онлайн судалгаа

Oakridge оюутнууд хэрхэн онлайн мэдээллийн үр дүнтэй хэрэглэгчид болох талаар сурдаг.

ДЭМБ.  Харна уу Компани or Миний тухай.

Юу вэ. Зорилго нь юу вэ? Энэ утга учиртай юу?

Хэзээ. Одоо байгаа юу? Огноогоо олоорой.

Хаана байна. Энэ нь хаанаас гардаг вэ? .com, .gov, .org, .edu, .net

Яагаад вэ. Би энэ мэдээллийг ашиглах ёстой юу? Энэ бол ном эсвэл мэдээллийн сангаас дээр үү?