Montessori

Монтессори гарын авлага

IMG_0309

Ноэми Кармак

И-мэйл хаяг: Noemi.Carmack@apsva.us

Монтессори гарын авлага нь хүүхэд ба материалын хоорондох холбоос болж өгдөг. Энэхүү гарын авлага нь хүүхэд бүрийн хөгжлийн хэрэгцээг хангах орчныг бэлтгэх үүрэгтэй.