Montessori

Монтессори гарын авлага

үгтэй неон тэмдэг удахгүй ирнэ

Нэр: Кристина Сталлингс

Имэйл: Kristina.stallings@apsva.us

Монтессори гарын авлага нь хүүхэд ба материалын хоорондох холбоос болж өгдөг. Энэхүү гарын авлага нь хүүхэд бүрийн хөгжлийн хэрэгцээг хангах орчныг бэлтгэх үүрэгтэй.