Нийтлэг мэдрэмжтэй медиа

PIC

Oakridge нь нийтлэг мэдрэмжтэй медиа сургууль юм.

Нийтлэг Мэдрэмжийн Сургуулиуд нь Нийтлэг Мэдрэмжтэй Дижитал Иргэншлийн сургалтын хөтөлбөрийг гүнзгий хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Нийтлэг Мэдрэмжийн Сургуулийн тэмдгийг олох нь бэлгэдэл юм Oakridge Суралцагчдад шүүмжлэлтэй сэтгэх, технологийг сурах, бүтээх, оролцоход хариуцлагатайгаар ашиглахад нь туслах сургуулийн сэтгэл.

Сургуулийн зөвлөх Энн Тервиллигер, Алекса Морс, Сургалтын технологийн зохицуулагч Кайл Тейлор нар бүгдээрээ Мэдрэмжтэй Хэвлэл мэдээллийн сурган хүмүүжүүлэгч гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн.