зөвлөх

Oakridge Бага сургууль

Сургуульд зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр

Хатагтай Тервиллигер (хатагтай Т), хатагтай Морзе нар

RAMP

Бид а Rтанигдсан ASCA (Америкийн Сургуулийн Зөвлөхүүдийн Холбоо) Model P2014 оны программ !!

Энэ нь юу гэсэн утгатай талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар зочилно уу. http://www.ascanationalmodel.org/learn-about-ramp

 

Хүүхэдтэйгээ өдрийн талаар асуух өөр аргыг хайж байна уу?

гарах Эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан ярианы эхлэл!

 

Таны дэмжлэгт баярлалаа!

Oakridge Сургуулийн зөвлөгөө