apsүндсэн

Математикийн тоглоомын заавар

тавтай морилно уу Oakridge математикийн тоглоомууд гэрийн хуудсанд! Математикийн янз бүрийн тоглоомуудыг гэртээ хэрхэн тоглох тухай богино хэмжээний видео хичээлийг доороос үзэх боломжтой.

Цэцэрлэг:  Давхар овойлт болон Нэмэлт овойлт

1-р анги:  Давхар овойлт болон Хоёр дахин нэмэх нь нэг овойлт

2-р анги: Байшингийн эргэн тойронд

3-р анги: Талбайн эргэн тойронд

4-р анги: Талбайн эргэн тойронд

5-р анги: Muggins математик тоглоом