Сар: February 2018

Блог шуудан 1 / 29-2 / 2

Дрисколл- Хүмүүнлэгийн ухааны салбарууд Энэ долоо хоног үнэхээр сэтгэл хөдөлгөм боллоо! Бид ангиа сольсон бөгөөд одоо хоёрдугаар улиралд хатагтай Галион, хатагтай Сангунино нарын гэрийн өрөөнүүд надад болон хатагтай Тэмд ирэх болно. Бид бодит байдал, үзэл бодлын ялгаа, сэдэв ба гол санааг судалж үзээд газар дээр нь ажиллав. Оюутнууд 3 өөр [...]