Сараар: 4-р сарын 2018

SEM-R ажиллаж байна!

SEM-R үйл ажиллагаа ... 5-р ангийн сурагчид ноён Чапуйтай хамт өөрөө сонгосон текстийг уншиж, ярилцаж, дүн шинжилгээ хийж байна.

Баярлалаа Oakridgeхамгийн үр бүтээлтэй уншигчид!

Хатагтай Оксендиний анги бусадтай харьцуулахад илүү их уншиж уншдаг цаг уншдаг Oakridge анги. Баяр хүргэе! Тэд үнэхээр Пиццаныхаа үдэшлэгийг олсон. Хатагтай Бенталл ба Др. Wright манай шилдэг уншигчдын хамгийн дуртай зарим түүвэртэй танилцахаар буув.