Сар: August 2018

MOSAIC төсөл @ Oakridge

Мозайк бол Oakridge Бага сургууль! Хичээлийн хөтөлбөрийн хувьд APS "Үлгэр жишээ төсөл", Мозайк нь олон янз байдлыг тэмдэглэж, Виржиниа мужийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын стандартыг илүү гүнзгий судалж, олон нийтийн мэдрэмжийг төлөвшүүлдэг. Oakridge. MOSAIC-ийг Dawn Amin-Arsala удирддаг (Dawn.Arsala @apsva.us). Манай вэбсайтын MOSAIC хэсгийг үзээрэй!