Сараар: Есдүгээр 2019

Сайн дурын ажилчид хэрэгтэй!

Шинэ онлайн аппликэйшн нь зочдын удирдлагын шинэ системтэй холбоотой бөгөөд оюутны аюулгүй байдлыг хангах, сайн дурын ажилтнуудыг илүү сайн удирдаж, хянах зорилготой юм.