Сар: XNII сарын 12

PE @ дэх физик кодчилол Oakridge

Oakridge Биеийн тамирын багш Шон Жонс, Жо Папола нар оюутнуудаа ангидаа дижитал # цагийн кодоор тэмдэглэх арга хэмжээний урьдчилсан мэдээг физик кодчилолд хамруулдаг. Бодит ертөнцөд кодчиллын ажлыг харах нь манай оюутнуудад илүү гүнзгий суралцахад тусалдаг!