Сар: February 2022

Эцэг эх Vue-ээр дамжуулан тасалдлын талаар мэдээлэх

Эрхэм хүндэт эцэг эх/асран хамгаалагчид аа, та өөрийн суралцагч(ууд)-аа сургуулиас гадуурх мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан мэдэгдэх боломжтой ParentVUE вэбсайт болон ParentVUE гар утасны програм. Энэхүү шинэ функц нь үндсэн хуудсан дээр "Байхгүй байгааг мэдээлэх" гэсэн гарчигтай цэнхэр товчлуур хэлбэрээр гарч ирнэ. Энэ нь эцэг эх/асран хамгаалагчдад нэг өдөр эсвэл хэд хэдэн өдөр тасалдсан тухай мэдээлэх боломжийг олгоно. Эцэг эх/асран хамгаалагч нар тасалсан тухай бүрт дэлгэрэнгүй тэмдэглэл өгөх ёстой [...]