Сар: Зургадугаар сар 2022

Сайхан сэтгэл!

Сайхан сэтгэлийг сурталчлах, нийгэм даяар түгээх зорилгоор ART-ийн баг оюутнууд болон ажилтнуудтай хамтран сайхан сэтгэлийн хадны цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулжээ.

Зуны уншлага

Зуны сургалт