Сар: November 2022

Нил ягаан өнгийн оддын нэрэмжит шагнал

Oakridge Цэргийн оюутныг дэмжих үйл явцын үйл ажиллагааны баг (MSSPAT) -аас Нил ягаан өнгийн оддын нэрэмжит шагналаар шагнагдсан гэдгээ мэдэгдэж байгаадаа баяртай байна. Бид сургуулиа сурагчид, ялангуяа цэргийн гэр бүлээс гаралтай оюутнуудтайгаа холбоотой гэдгээ мэдэрдэг газар гэдгээрээ ялгарахын төлөө үргэлжлүүлэн ажиллах болно.