Ирсэн болон халагдсан тухай шинэчлэлтүүд

Сайн уу Oakridge Олон нийтийн,

Энэ хичээлийн шинэ жилээр бид сурагчдынхаа аюулгүй байдлыг улам бүр хангаж, ирэх, тарах үед сургуулийн өмнөх замыг 30 минут түр хугацаагаар хааж байх болно. Энэ хугацаанд зөвхөн автобуснууд Оде ба Нэшийн хоорондох 24-р гудамжаар явахыг зөвшөөрнө. Замын хөдөлгөөний шинэ хэв маягт дасан зохицож байгаа таны ойлголт, тэвчээрт бид талархаж байна.

24-р гудамжны конус бүхий хиймэл дагуулаас авсан зураг, автобуснаас бусад замын хөдөлгөөнийг ирэх, буулгах үед хэрхэн хаахыг дүрсэлсэн бичвэр