Сайхан сэтгэл!

Дунд хэсэгт нь нэг том хад бүхий өнгөлөг хаднууд нь сайхан сэтгэлийн чулуулаг гэж тэмдэглэгдсэн байдаг

Сайхан сэтгэлийг сурталчлах, нийгэм даяар түгээх зорилгоор ART-ийн баг оюутнууд болон ажилтнуудтай хамтран сайхан сэтгэлийн хадны цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулжээ.

сайхан сэтгэлийн чулуугаар хүрээлэгдсэн уран баримал