Сургуулийн хангамжийн хандив

Oakridge ангийн түвшин, анги танхимын хангамжийг хуваалцдаг. Сургуулийн хангамжийн тодорхой жагсаалттай байхын оронд бид хандивын жагсаалтыг гаргадаг.

Дараахь хэрэгслүүдээс хэдийг нь сургуульд хандивлахыг хүсвэл энд жагсаалт байна.

 • Үзэг
 • Харандаа
 • Цавуу мод
 • Өнгийн харандаа
 • Ягаан өнгийн баллуур
 • эд
 • Угааж болдог тэмдэглэгээ
 • Өнгийн харандаа
 • Хуурай арилгах тэмдэглэгээ
 • Зохиолын дэвтэр
 • Өргөн хүрээтэй спираль тэмдэглэлийн дэвтэр
 • Доторлогоотой сул цаас
 • Бичлэгийн дараахь

 

Урд оффис эсвэл манай нээлттэй хаалганы өдөр эсвэл хичээлийн эхний өдөр бараагаа чөлөөтэй илгээнэ үү. Бид хүлээн авсан аливаа хандивт талархаж байна!