Сайн дурын ажилчид хэрэгтэй!

Сайн дурын ажилтнууд / Chaperones:

Энэ жил, APS нь сайн дурынхан болон чаперонуудыг хамрагдахад хялбар болгох үүднээс өргөдлийн явцыг хялбаршуулсан болно. Шинэ онлайн програм нь зочдын менежментийн шинэ системтэй холбогдсон бөгөөд оюутны аюулгүй байдлыг хангах, сайн дурын ажилтнуудыг илүү сайн удирдаж, хянах зорилготой юм.

Хоёр үе шаттай үйл явц нь онлайн өргөдөл бөглөж, улсаас захиалсан Аюулгүй сургуулиудын модулийг багтаана. Бүртгүүлж дууссаны дараа уг өргөдөл нь хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй бөгөөд сайн дурын ажилтнууд болон чаперонуудад олон газарт сайн дураараа ажиллах боломжийг олгодог.

Сайн дурын ажилтны програмууд

https://apps.raptortech.com/Apply/MjQyMDplbi1VUw==  (Англи хэл)

https://apps.raptortech.com/Apply/MjQyMDplcy1VUw== (Испани)