Tài nguyên giảng dạy chống phân biệt chủng tộc

Chúng tôi thấy bạn - Chúng tôi nghe bạn - Chúng tôi yêu bạn!

Tài nguyên cho Sinh viên / Gia đình

Giúp tôi vui vẻ, thoải mái và MIỄN PHÍ

Sát cánh bên em khi em chỉ cần ĐƯỢC

Đừng chỉ nhìn thấy tôi; GẶP TÔI

Đừng chỉ nghe tôi nói; NGHE TÔI

Dạy tôi trở thành TÔI

- Kim Ngưu