Lớp một

Lớp một

IMG_0311

 

Tên: Glenda Charles-Pierre

E-mail: Glenda.Pinckney @apsva.us

Tên: Jacqueline Foley

E-mail: Jacqueline.foley @apsva.us

Tên: Camille Giacomello

E-mail: Camille.giacomello @apsva.us

Tên: Laura Murphy

E-mail: Laura.Murphy2 @apsva.us

Tên: Hannah Steffenson

E-mail: Hannah.steffenson @apsva.us

  • Trong trường hợp bạn bỏ lỡ nó, đây là thông tin từ Back to School Night.
  • ParentVUE:  ParentVUE, một công cụ trực tuyến mới để giúp bạn theo dõi quá trình học tập của học sinh. Để tạo tài khoản và đăng nhập ParentVUE, bạn chỉ cần một địa chỉ email hợp lệ và Mã kích hoạt được cung cấp trong thư được gửi cho bạn.
  • Tham gia PTA: Sự tham gia của gia đình là rất quan trọng đối với sự thành công của học sinh, và PTA của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh và các chương trình giảng dạy của chúng tôi. Đó cũng là một mạng lưới tuyệt vời của các bậc phụ huynh và giáo viên cho gia đình trường học của bạn. Vui lòng xem xét việc tham gia PTA trong năm nay.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gửi email cho giáo viên của con bạn.

cây sồi