Lớp ba

Chào mừng đến với Lớp Ba!

bảng hiệu đèn neon với các từ sắp ra mắt

Tên: Hayley Dino

Email: hayley.dino @apsva.us

Tên: Ngân Hà

Email: ngan.ha @apsva.us

Tên: Alice Johnson

Email: alice.johnson @apsva.us

Tên: James Proctor

Email: James.proctor @apsva.us

      • ParentVUE: ParentVUE, một công cụ trực tuyến để giúp bạn theo dõi quá trình học tập của học sinh. Để tạo tài khoản và đăng nhập ParentVUE, bạn chỉ cần một địa chỉ email hợp lệ và Mã kích hoạt được cung cấp trong thư được gửi cho bạn.
      • Tham gia PTA: Sự tham gia của gia đình là rất quan trọng đối với sự thành công của học sinh, và PTA của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh và các chương trình giảng dạy của chúng tôi. Đó cũng là một mạng lưới tuyệt vời của các bậc phụ huynh và giáo viên cho gia đình trường học của bạn. Vui lòng xem xét việc tham gia PTA trong năm nay.

Bài tập về nhà

Học sinh nên đọc hoặc đọc cho ít nhất 30 phút mỗi đêm.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gửi email cho giáo viên của học sinh của bạn.