Ông Greg Chapuis

p8BU-DFI_400x400

Email: greg.chapuis @apsva.us

Bằng cấp và chứng chỉ: Cử nhân, NBCT, ThS.

Tên tôi là Greg Chapuis và đây là năm thứ 18 của tôi tại Oakridge Trường tiểu học. tôi yêu Oakridge và tôi đang mong đợi một năm tuyệt vời nữa được làm việc với tất cả các con của bạn với tư cách là Giáo viên Tài nguyên cho Năng khiếu. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu có câu hỏi!