Tháng: Tháng 6 2016

Đọc sách mùa hè

Bạn đang tìm một cuốn sách hay về mùa hè? Xem một số người chiến thắng giải thưởng và lựa chọn yêu thích của APS sinh viên năm nay (như một phần của các phiếu bầu của Caldecott, Newbery, March Book Madness và Virginia Reader's Choice). Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để đọc LỰA CHỌN. Để có thêm nhiều tiêu đề và lựa chọn, đừng quên tham gia vào chương trình Đọc sách Mùa hè của Thư viện Công cộng Arlington, “Đọc để giành chiến thắng”, […]

Đọc sách mùa hè

Bạn đang tìm một cuốn sách hay về mùa hè? Xem một số người chiến thắng giải thưởng và lựa chọn yêu thích của APS sinh viên năm nay (như một phần của các phiếu bầu của Caldecott, Newbery, March Book Madness và Virginia Reader's Choice). Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để đọc LỰA CHỌN. Để có thêm nhiều tiêu đề và lựa chọn, đừng quên tham gia vào chương trình Đọc sách Mùa hè của Thư viện Công cộng Arlington, “Đọc để giành chiến thắng”, […]