Tháng: Tháng Tám 2017

Học sâu hơn @ Oakridge.

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về hiệu trưởng của chúng tôi, Tiến sĩ Lynne Wright, đã được ghi nhận là một phần của nhóm thuần tập Học sâu hơn thứ 3. Kiểm tra thêm tại đây! “Thông qua sự kết hợp của đối thoại trực tiếp và trực tuyến, các chuyến thăm trường học, trò chuyện với các nhà lãnh đạo giáo dục cấp cao nổi tiếng và thành viên độc lập hoặc hợp tác capsdự án giai điệu, chương trình sẽ […]