Tháng: Tháng Hai 2018

Bài đăng trên blog 1 / 29-2 / 2

Driscoll- Nhân văn Tuần này đã rất thú vị! Chúng tôi đã chuyển lớp và bây giờ cô Gallion và cô Sanguino chủ nhiệm sẽ đến với tôi và cô Tem trong quý hai. Chúng tôi bắt đầu chạy, xem xét sự khác biệt giữa thực tế và ý kiến ​​và xem xét chủ đề so với ý chính. Học sinh bắt đầu đọc 3 […]