Tháng: Tháng 3 2018

Thành công Read-A-Thon

CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI! Cảm ơn tất cả - với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đã có hơn 405 sinh viên tạo trang đọc-thon và ghi nhật ký giờ. Oakridge sinh viên đọc hơn 8000 giờ! Con lợn đã ngọt ngào, nhưng Dr. Wright ngọt ngào hơn! Quả là một môn thể thao tuyệt vời, cô ấy đã làm quen với con lợn trước khi hôn nó. Những đứa trẻ kêu to hơn […]

Điều gì sẽ xảy ra sau kỳ nghỉ xuân

Chúc mừng kỳ nghỉ xuân! Xin chúc mừng bà Gallion về sự ra đời của con trai bà! Chúng tôi rất vui khi có bà Moustafa làm người phụ trách lâu dài cho bà cho đến khi bà trở lại sau kỳ nghỉ thai sản. Nếu bạn cần liên hệ với bà Moustafa, email của bà là sarah.moustafa @apsva.us Chúng tôi có nhiều thông tin thú vị để chia sẻ! Mẫu vắc xin Tdap đã được gửi về nhà trước […]