Tháng: Tháng Tám 2018

Dự án MOSAIC @ Oakridge

Khảm là Oakridge Trường tiểu học! Như một chương trình học xuyên suốt APS “Dự án mẫu mực”, Mosaic tôn vinh sự đa dạng, thúc đẩy học tập sâu hơn về các tiêu chuẩn nội dung chương trình giảng dạy của Virginia và thúc đẩy ý thức cộng đồng xuyên suốt Oakridge. MOSAIC được hỗ trợ bởi Dawn Amin-Arsala (Dawn.Arsala @apsva.us). Kiểm tra phần MOSAIC trên trang web của chúng tôi!