Tháng: Tháng 6 2019

Danh sách cung cấp trường học 2019-2020

  Oakridge chia sẻ đồ dùng trong các khối lớp và lớp học. Thay vì có một danh sách cung cấp cụ thể của trường, chúng tôi có một danh sách các khoản đóng góp. Nếu bạn muốn quyên góp bất kỳ số lượng đồ dùng nào sau đây cho nhà trường, đây là danh sách: Bút, Bút chì, Keo dính, Bút chì màu, Tẩy màu hồng, Giấy lau, Bút dạ có thể giặt được, Bút chì màu, […]