Tháng: Tháng 7 2019

Tin nhắn chào mừng - Lynne Wright, Hiệu trưởng Oakridge Trường tiểu học

Xin chào Oakridge Sinh viên! Tôi rất hạnh phúc và vui mừng! Bạn có biết tại sao? Hãy để tôi nói cho bạn biết… Tôi đủ may mắn để trở thành hiệu trưởng tại Oakridge Trường tiểu học. Tại Oakridge, chúng tôi biết rằng mọi đứa trẻ đều có nhiều trải nghiệm, suy nghĩ và ý tưởng tuyệt vời để chia sẻ. Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường an toàn và thân thiện, nơi […]

Danh sách cung cấp trường học 2019-2020

  Oakridge chia sẻ đồ dùng trong các khối lớp và lớp học. Thay vì có một danh sách cung cấp cụ thể của trường, chúng tôi có một danh sách các khoản đóng góp. Nếu bạn muốn quyên góp bất kỳ số lượng đồ dùng nào sau đây cho nhà trường, đây là danh sách: Bút, Bút chì, Keo dính, Bút chì màu, Tẩy màu hồng, Giấy lau, Bút dạ có thể giặt được, Bút chì màu, […]