Tháng: Tháng Một 2020

Ngôi nhà mở Toán học

Oakridge Học sinh chơi trò “Quanh nhà” - Vui chơi thực hành Sự trôi chảy mà không cần trang tính hay bài tập! Để tải xuống các mẫu giấy và chơi ở nhà với con bạn, hãy nhấp vào từng mẫu bên dưới. Muggins Double Number Bump Xung quanh Nhà Xung quanh Sân Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các video hướng dẫn ngắn về cách chơi nhiều loại […]