Tháng: Tháng 3 2020

Oakridge Hội thảo đọc sách mở - ngày 20 tháng XNUMX

 Oakridge Hội thảo Đọc sách Open House Các gia đình được mời đến khu đọc sách của con em họ để trải nghiệm Hội thảo Đọc trong thực tế! Khi nào: Thứ sáu ngày 20 tháng 2020 năm 1 Lớp mẫu giáo 30: 2- 30:1 chiều Lớp 9 15: 10- 15:2 sáng Lớp 12 Lớp 30: 1- 30:3 chiều Lớp 1 * Khối 12: 00: 1-00: 2 chiều Khối 1: 30 : 2- 30:4 chiều Lớp 1 * Khối 10: 45: 11-45: 2 sáng Khối 1: 45: 2- 45:5 chiều Thứ XNUMX […]