Tháng: Tháng Tám 2021

thông tin đăng kí

Nếu bạn muốn đăng ký cho con mình tại Oakridge, vui lòng liên hệ với công ty đăng ký của chúng tôi, Denisse Ruiz. Denisse.ruiz @apsVA.US 703-228-8163

Cập nhật bữa trưa

Kế hoạch ăn trưa - Cập nhật cho thời tiết mùa đông APS cam kết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh của chúng tôi trong suốt cả ngày học. Điều này bao gồm trong bữa trưa, khi học sinh sẽ không thể đeo khẩu trang trong khi chủ động ăn hoặc uống. Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong […]

Thông tin quan trọng về bữa trưa

Lời chào hỏi! Chào mừng đến với Năm học 2021-2022! Kế hoạch ăn trưa - Cập nhật cho thời tiết mùa đông APS cam kết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh của chúng tôi trong suốt thời gian học. Điều này bao gồm trong bữa trưa, khi học sinh sẽ không thể đeo khẩu trang trong khi chủ động ăn hoặc uống. Chúng tôi đã phát triển một […]