Tháng: Tháng Hai 2022

Báo cáo Vắng mặt Thông qua Vue Phụ huynh

Kính gửi Phụ huynh / Người giám hộ, Quý vị có thể báo cáo (các) học sinh của mình vắng mặt qua ParentVUE trang web và ParentVUE ứng dụng di động. Tính năng mới này sẽ xuất hiện dưới dạng một nút màu xanh lam có tiêu đề “Báo cáo vắng mặt” trên trang chính. Điều này sẽ cho phép cha mẹ / người giám hộ báo cáo sự vắng mặt trong một ngày hoặc nhiều ngày. Đối với mỗi trường hợp vắng mặt được báo cáo, cha mẹ / người giám hộ phải cung cấp một ghi chú chi tiết […]