Tháng: Tháng Tám 2022

Cập nhật về việc đến và xuất cảnh

Xin chào Oakridge Cộng đồng, Năm học mới này, chúng tôi sẽ đảm bảo hơn nữa sự an toàn của học sinh bằng cách tạm thời đóng con đường ngay trước trường học trong 30 phút khi đến trường và tan học. Trong thời gian đó, chỉ xe buýt mới được phép sử dụng đường 24 giữa Ode và Nash. Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn […]

Quyên góp Đồ dùng cho Trường học

Oakridge chia sẻ đồ dùng trong các khối lớp và lớp học. Thay vì có một danh sách cung cấp cụ thể cho trường học, chúng tôi có một danh sách các khoản đóng góp. Nếu bạn muốn tặng bất kỳ đồ dùng nào sau đây cho nhà trường, đây là danh sách: Bút chì Bút chì Keo dán Bút chì màu Hồng Tẩy Khăn giấy Có thể rửa được Bút chì màu Tẩy khô […]