Cập nhật về việc đến và xuất cảnh

Xin chào Oakridge cộng đồng

Năm học mới này, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an toàn cho học sinh bằng cách tạm thời đóng con đường ngay trước trường học trong 30 phút khi đến trường và tan học. Trong thời gian đó, chỉ xe buýt mới được phép sử dụng đường 24 giữa Ode và Nash. Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm và kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi điều chỉnh theo mô hình lưu lượng truy cập mới.

hình ảnh vệ tinh của 24th st S với các hình nón cũng như văn bản mô tả cách con đường sẽ bị đóng cửa cho tất cả các phương tiện giao thông ngoại trừ xe buýt trong thời gian đến và tan sở