Bài đăng trên blog Tuần 11 / 6-11 / 10 (Tuần 3 ngày)

Tuần rất ngắn này đã được đóng gói! Các sinh viên đã chia sẻ các dự án cuối cùng của họ với nhau, gia đình của họ và các lớp khác trong phần Trình bày về Học tập của chúng tôi. Các thành viên cộng đồng được tham quan tất cả các lớp học lớp 5 trong một ngôi nhà mở kiểu bảo tàng, xem các dự án và đặt câu hỏi về các sản phẩm đã hoàn thành.

 

Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi Thuyết trình Học hỏi! Chúng tôi rất nóng lòng được gặp bạn ở buổi tiếp theo!