Nghiên cứu sinh về công bằng học tập sâu hơn

Hiệu trưởng Tiến sĩ Lynne Wright đã được chọn là một trong mười lăm nghiên cứu sinh về Công bằng trong Học tập sâu hơn trên toàn quốc. Oakridge Trường Tiểu học là một phần của phong trào Học sâu hơn. Tìm hiểu thêm về hành trình này tại https://www.equityfellows.org/