Oakridge Hội thảo đọc sách mở - ngày 20 tháng XNUMX

oakridge Logo

 Oakridge Hội thảo đọc Open House

 Các gia đình được mời đến khu đọc sách của con họ để trải nghiệm Hội thảo Đọc trong thực tế! Khi nào: Thứ Sáu ngày 20 tháng 2020 năm XNUMX 

Mẫu giáo 1: 30- 2:30 chiều
Lớp 1 9: 15-10: 15 sáng
Lớp 2 12: 30- 1:30 chiều
lớp 3* Khối 1: 12: 00- 1:00 chiều   Khối 2: 1: 30- 2:30 chiều
Khối 4* Block 1: 10:45-11:45AM Khối 2: 1: 45- 2:45 chiều
Khối 5* Block 1: 9:40-10:40AM Block 2:  2:15-3:15PM

 * Vui lòng kiểm tra với con của bạn để xác định xem chúng có đọc trong Khối 1 hay Khối 2 không.

hình ảnh sách