Trình bày cập nhật học tập!

Hãy tham gia cùng các sinh viên của chúng tôi tại Phần trình bày về Học tập quý II!

Hai ngày / lần để xem tất cả những công việc khó khăn mà học sinh của chúng tôi đã hoàn thành trong quý này:

Thứ 24, ngày 2 tháng 00, 5: 00-XNUMX: XNUMX chiều

Hãy chắc chắn rằng sinh viên của bạn hướng dẫn bạn thông qua các dự án của nhóm sau giờ học!

Thứ Năm, ngày 25 tháng 10, 30:12 sáng - 00:XNUMX chiều