Quyên góp Đồ dùng cho Trường học

Oakridge chia sẻ đồ dùng trong các khối lớp và lớp học. Thay vì có một danh sách cung cấp cụ thể của trường, chúng tôi có một danh sách các khoản đóng góp.

Nếu bạn muốn quyên góp bất kỳ số lượng đồ dùng nào sau đây cho nhà trường, đây là danh sách:

 • Bút
 • Bút chì
 • Keo dính
 • bút chì màu
 • Tẩy màu hồng
 • Điểm đánh dấu có thể giặt được
 • Bút chì màu
 • Dấu xóa khô
 • Sổ tay sáng tác
 • Sổ tay Xoắn ốc Rộng Rộng
 • Giấy rời có lót
 • Sau đó ghi chú

 

Xin vui lòng gửi tiếp liệu với văn phòng trước, hoặc trong nhà mở của chúng tôi, hoặc ngày đầu tiên đi học. Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ khoản đóng góp nào mà chúng tôi nhận được!