Danh sách cung cấp trường học 2019-2020

 

Oakridge chia sẻ đồ dùng trong các khối lớp và lớp học. Thay vì có một danh sách cung cấp cụ thể cho trường học, chúng tôi có một danh sách đóng góp. Nếu bạn muốn quyên góp bất kỳ số lượng đồ dùng nào sau đây cho trường, đây là danh sách:

Bút mực,

Bút chì,

Keo dính,

Bút chì màu,

Tẩy màu hồng,

Mô,

Dấu hiệu có thể giặt được,

Bút chì màu,

Dấu xóa khô,

Bút đánh dấu,

Sổ tay thành phần,

Sổ ghi chép Xoắn ốc Rộng Rộng,

Giấy rời có lót,

Sau đó ghi chú.