Tài nguyên viết

Trang web dành cho nhà văn sáng tạo

Chương trình Nhà văn trẻ NaNoWriMo
Chương trình Nhà văn trẻ nằm trong Tháng viết tiểu thuyết toàn quốc. Trang web cung cấp tài nguyên và hỗ trợ cho những người viết tiểu thuyết. Nó cũng được liên kết với một số nhà xuất bản trực tuyến chi phí thấp.
http://ywp.nanowrimo.org/

Chim sẻ
Storybird là một trang web xuất bản trực tuyến, trực quan cho phép người dùng tạo, chia sẻ và đọc những câu chuyện lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốc.
http://storybird.com/

The Writer's Craft
The Writer's Craft là một trang dành cho tác giả muốn cải thiện khả năng viết tiểu thuyết của họ. Nó cung cấp hỗ trợ và gợi ý về nhiều chủ đề viết tiểu thuyết.
http://www.the-writers-craft.com

TeenInk
Teen Ink sản xuất tạp chí, trang web và sách viết về thanh thiếu niên. Họ cũng có một diễn đàn và tài nguyên cho các nhà văn trẻ.
http://www.teenink.com/

Google Tài liệu Video
Đây là một liên kết cho các học sinh lớp XNUMX của tôi đang viết câu đố hình học.