Báo cáo tiến độ dựa trên tiêu chuẩn

Vào cuối mỗi Kỳ chấm điểm (bốn lần mỗi năm), phù hợp với chính sách của Trường Công lập Arlington, các gia đình của học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 5 sẽ nhận được Báo cáo Tiến độ Dựa trên Tiêu chuẩn. Chúng tôi báo cáo về các Tiêu chuẩn được thiết lập cho việc giảng dạy trong các trường công lập ở Virginia, bởi Bộ Giáo dục Virginia và được tổ chức bởi các tài liệu về Phạm vi & Trình tự của Trường Công lập Arlington hướng dẫn chương trình giảng dạy của chúng tôi.

Các Báo cáo Tiến độ này cung cấp cho các gia đình thông tin về học sinh của họ trạng thái hiện tại của Kỹ năng thành thạo trong mỗi Tiêu chuẩn. Các Báo cáo Tiến độ này là “snapshots in time, ”cho biết tình hình hiện tại tại thời điểm báo cáo.

Bạn sẽ lưu ý sự vắng mặt dễ thấy của các loại chữ cái. Như đã giải thích trong suốt phần này và trong tài liệu của chúng tôi, Hướng dẫn Dựa trên Tiêu chuẩn không sử dụng các loại chữ cái truyền thống. Tại Oakridge Trường Tiểu học, chúng tôi cung cấp thông tin rời rạc về Mức độ thành thạo Kỹ năng hiện tại của học sinh đối với từng Tiêu chuẩn, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác hơn về khả năng của con bạn. Những thực hành này phù hợp với tình trạng của tài liệu nghiên cứu và là một phần cốt lõi của chương trình giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm của chúng tôi.

Làm thế nào để truy cập

“Báo cáo Tiến độ Dựa trên Tiêu chuẩn được truy cập thông qua ParentVUE, cổng thông tin gia đình cho Synergy hệ thống thông tin sinh viên được sử dụng bởi APS. ParentVUE được quản lý bởi APS, không phải bởi Oakridge. Mời bạn ghé thăm Quang cảnh.apsva.us và nhấp “Tôi là cha mẹ >>” sau đó làm theo hướng dẫn để kích hoạt tài khoản mới. Nếu khóa kích hoạt được cung cấp trước đó của bạn đã hết hạn hoặc bạn cần một khóa mới, vui lòng liên hệ với Nhà đăng ký tại Oakridge, Cô Ruiz, tại 703.228.5840.

Trang bìa

Tờ Bìa của Báo cáo Tiến độ cung cấp cả phần giải thích của báo cáo và phần giải thích về ý nghĩa của mỗi bộ mô tả Kỹ năng Thành thạo.

Xem video Thông tin Dựa trên Tiêu chuẩn APS tạo ra.